Cannot Activate Database Copy: Content Index Files in Failed State

by Serkan Bark on 16/07/2013

DAG yapısında bulunan ve durumu “healty” state ‘de olan pasif database ‘i aktive etmek istediğinizde aşağıdaki gibi bir uyarı alabilirsiniz.  Ayrıca bu hatayı aldığınız db de yer alan OWA kullanıcılarının “Search” işlemlerinin sağlıklı yada hiç çalışmadığı bilgisini de eklemek gerekir.

An Active Manager operation failed. Error The database action failed. Error: An error occurred while trying to validate the specified database copy for possible activation. Error: Database copy ‘MDBS103′ on server ‘XXX.domain.com’ has content index catalog files in the following state: ‘Failed’.. [Database: MDBS103, Server: XXX.domain.com]

An Active Manager operation failed. Error An error occurred while trying to validate the specified database copy for possible activation. Error: Database copy ‘MDBS103′ on server ‘XXX.domain.com’ has content index catalog files in the following state: ‘Failed’..

Bu durumu düzeltmek için aşağıdaki cmdlet çalıştırılır ve pasif kopyanın “ContentIndexState” durumu kontrol edilir.

Get-MailboxDatabaseCopyStatus | fl name, contentindexstate

Ardından katalog dosyası bozulmuş db ‘nin dosyaları sağlıklı olan db ‘den kopyalanır.  

Update-MailboxDatabaseCopy “xxx\MDBS103″ -CatalogOnly

An Active Manager operation failed

Bu işlemin aslında yaptığı, ilgili DB ‘nin olduğu path ‘de yer alan aşağıdaki uniqe id ‘li klasörü  pasif kopya ‘nın olduğu lokasyona kopyalamaktır.

catalogdata-aed828ca-4540-4df4-be98-156f1be5bc27-75fbc3b4-9ff9-4b86-a62d-5dab0059d0bb

Previous post: Exchange Server 2010 Service Pack 3 Yayınlandı!

Next post: Active directory operation failed on ‘Servername’. This error is not retriable. Additional information: Access is denied.

travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eskiehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takipi kazan sex hikayeleri premium account