Active directory operation failed on ‘Servername’. This error is not retriable. Additional information: Access is denied.

by Serkan Bark on 16/07/2013

Public Folder üzerinde Send-As permission yönetimi sırasında yeni kullanıcılarınızı eklediğinizde aşağıdaki hata ile karşılaşabilirsiniz.

Eror:
Active Directory operation failed on xxx.com.tr. This error is not retriable. Additional information: Access is denied.
Active directory response: 00000005: SecErr: DSID-031521D0, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0

The user has insufficient access rights.
Click here for help… http://technet.microsoft.com/en-US/library/ms.exch.err.default(EXCHG.141).aspx?v=14.2.309.2&t=exchgf1&e=ms.exch.err.Ex6AE46B

Exchange Management Shell command attempted:
Add-ADPermission -Identity ‘CN=Folder Name,CN=Microsoft Exchange System Objects,DC=xxx,DC=com,DC=tr’ -User ‘Domain\User’ -ExtendedRights ‘Send-as’

Bu hatanın nedeni, Move edilen PF öğesine ait sahiplik bilgisi eski PF DB sunucusuna ait olmasıdır.

Bu hatayı giderebilmek için ADSI Edit yardımı ile “Default Naming Context” e bağlanıp ardından “CN=Microsoft Exchange System Objects” içerisinde ilgili CN ‘i bulalım.

İlgili CN , PF için oluşturulan alias olarak kabul edilir. CN özelliklerine girio / Security tabına geçilir ve Add ile Send-As permission verilecek kullanıcı listeden seçilip Permissions olarak “Send-As” verilir.

PF yönetim ekranından tekrar kontrol edildiğinde kişiye send-as yetkisinin verilmiş olduğunu göreceksiniz.

AD Permission ile verilen bu vb. hataları ilgili CN üzerinden belirleyip manual fix işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Previous post: Cannot Activate Database Copy: Content Index Files in Failed State

Next post: Office 365 Ignite

travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eskiehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takipi kazan sex hikayeleri premium account